Pressemeddelelser 2011

 • Justitsministeriets temadag og julefrokost

  Justitsministeriet holdt fredag den 16. december 2011 temadag og julefrokost. Eftersom ministeriet har fået spørgsmål til arrangementet fra pressen, har ministeriet valgt at lægge programmet og formålet med dagen frem.
 • Kommissorium for Skattesagskommissionen

  Justitsministeriet har udarbejdet et udkast til kommissorium for den undersøgelseskommission, der skal undersøge sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. Udkastet til kommissorium er i dag sendt til Folketinget.
 • Nyt lovforslag styrker indsatsen mod menneskehandel

  Justitsminister Morten Bødskov har i dag fremsat et lovforslag, der på en række områder styrker mulighederne for at bekæmpe menneskehandel. Flere forhold kan fremover anses for menneskehandel, og strafferammen sættes op.
 • Bekymringen for vold historisk lav

  Danskernes generelle bekymring for vold og kriminalitet er historisk lav. Forude ligger dog stadig en stor opgave i forhold til bekæmpelsen af kriminalitet, understreger justitsminister Morten Bødskov.
 • Orientering om klage over udlændingesag

  Justitsministeriet har i dag modtaget en klage vedrørende en konkret sag, som er afgjort af Udlændingeservice. I klagen anmodes der om opsættende virkning i forhold til udrejsefristen.

Pages