Pressemeddelelser 2010

 • Vold udløser strengere straffe

  Nye tal viser, at domstolene idømmer væsentlig strengere straffe i dag end tidligere. Samlet set gav vold 231 år mere i fængsel i 2009 i forhold til i 2001. Justitsministeren ser det som et positivt udslag af den stramme retspolitik.
 • Færre bliver udsat for kriminalitet

  Ny undersøgelse viser, at markant færre borgere bliver udsat for tyveri, vold og hærværk. Samtidig viser undersøgelsen, at bekymringen for vold og kriminalitet de seneste år har ligget på et ganske lavt niveau. Justitsminister Lars Barfoed er glad for udviklingen.
 • Politiet får lettere ved at opspore skjult udbytte

  Det skal være slut med, at dømte kriminelle kan opretholde en høj levestandard, fordi myndighederne ikke kan finde personens aktiver. Justitsminister Lars Barfoed fremsætter i dag et lovforslag, som skal give politiet bedre mulighed for at opspore skjult udbytte og andre aktiver hos dømte.
 • Bredt forlig fastholder styrket politiindsats i 2011

  Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne har indgået en ny etårig aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011
 • Justitsministeren modtager udtalelse om jagt fra Det Dyreetiske Råd

  Det Dyreetiske Råd har i dag afleveret en udtalelse til justitsministeren om fremtidens jagtforhold. Ministeren er positiv over for rådets arbejde, men deler dog ikke rådets holdning til at indføre et forbud mod opdræt af fuglevildt til jagtformål. Udtalelsen vil nu blive sendt i høring.
 • Styrket indsats mod stofmisbrug i fængslerne

  Stofmisbrug i fængslerne er med til at fastholde indsatte i kriminalitet. Derfor er der nu sat yderligere 26 millioner kroner af til behandling af misbrugere i landets fængsler. Justitsministeren ser initiativet som et vigtigt bidrag til at sikre, at alle med behov for misbrugsbehandling i...
 • Bedre udslusning for indsatte i fængsler

  Et bande-exit program, en styrket mentorordning for indsatte og en målrettet køreplan for god løsladelse. De tre initiativer har nu fået millionstøtte fra satspuljen og skal være med til at sikre en bedre vej fra indsat til borger. Justitsministeren er glad for initiativerne, som kan være med til...

Pages