Styrket indsats mod alvorlige trædepudesvidninger hos slagtekyllinger

Gennemførelsen af lovgivningen om hold af slagtekyllinger, som senest er ændret i juni 2010, har haft en positiv effekt på slagtekyllingernes velfærd. Der er imidlertid kun i begrænset omfang sket et fald i antallet af konstaterede alvorlige trædepudesvidninger i perioden fra 2004 til 2010.

Justitsminister Lars Barfoed har på den baggrund krævet, at fjerkræsbranchen inden sommeren 2011 har foretaget skridt med henblik på, at antallet af alvorlige trædepudesvidninger hos slagtekyllinger nedbringes markant.

Lars Barfoed udtaler følgende:

”Trædepudesvidninger udgør et væsentligt velfærdsproblem for slagtekyllinger. Jeg har noteret mig, at der siden 2004 kun i begrænset omfang er sket et fald i antallet af alvorlige trædepudesvidninger hos slagtekyllinger, hvilket er utilfredsstillende.

Jeg har derfor meddelt branchen, at jeg inden sommeren 2011 forventer, at der er foretaget skridt med henblik på, at antallet af alvorlige trædepudesvidninger hos slagtekyllinger nedbringes markant.”

 

Baggrund

Lov nr. 336 af 16. maj 2001 om hold af slagtekyllinger med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 757 af 23. juni 2010 om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion indeholder regler om erhvervsmæssigt hold af kyllinger med henblik på kødproduktion.

Et væsentligt element i lovgivningen om slagtekyllinger er den kontrol og overvågning af de indleverede kyllinger, som finder sted på slagterierne, herunder af omfanget af trædepudesvidninger.

Ifølge branchens egne opgørelser var den gennemsnitlige forekomst af alvorlige trædepudesvidninger hos slagtekyllinger 8,89 pct. i 2009. I perioden fra den 1. januar 2002, hvor lov om hold af slagtekyllinger trådte i kraft, til 2004 skete der en halvering af antallet af kyllinger med alvorlige trædepudesvidninger. Antallet er siden 2004, hvor den gennemsnitlige forekomst af alvorlige trædepudesvidninger var 10,42 pct., kun faldet i begrænset omfang.

Lov om hold af slagtekyllinger og bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion kan findes på Retsinformation.

Det kan endvidere oplyses, at Videncenter for Dyrevelfærd vil støtte et forskningsprojekt om trædepudesvidninger hos slagtekyllinger, som gennemføres af Københavns Universitet og Videncentret for Landbrug. Ved projektet vil man via interviews med landmænd bl.a. prøve at afdække, hvordan landmænd opfatter og prioriterer tiltag for at forhindre trædepudesvidninger. Videncenter for Dyrevelfærd er placeret i Fødevarestyrelsen og er baseret på et tæt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og dyrevelfærdsforskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Troels Krog (tlf. 7226 8408) eller kontorchef Jens Teilberg Søndergaard (tlf. 7226 8540).