Politiets indsats i hot spots forebygger vold i nattelivet

Ny rapport viser, at politiets indsats på særligt belastede områder i København mindsker volden i nattelivet med knap 40 procent. Det er den målrettede indsats på specifikke steder og tidspunkter, som har en effekt.

Siden 2007 har Københavns Politi fokuseret patruljeringen i det københavnske natteliv mellem klokken 23 og 7 i weekender og de områder, hvor der har været en tæt koncentration af voldelige episoder – de såkaldte hot spots. En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor viser nu, at indsatsen har haft en betydelig præventiv effekt.

På 36 indsatsnætter forekommer 19 færre voldsepisoder efter straffelovens § 244 (simpel vold) og fem færre voldsepisoder efter straffelovens § 245 (alvorligere vold). Set i forhold til antallet af voldsepisoder i de nætter, hvor politiet ikke var til stede, svarer det i alt til et fald på 39 procent i antallet af voldsepisoder.

Tallet er dog formentlig endnu højere, fordi kun 40 procent af voldstilfældene i nattelivet bliver anmeldt til politiet. Tages mørketallet i betragtning, betyder det, at indsatsen må forventes at have forhindret flere voldsepisoder end 24.

Politidirektør Johan Reimann udtaler:

”Det er meget tilfredsstillende for Københavns Politi, at der med denne undersøgelse ses dokumenteret en direkte sammenhæng mellem politiets tryghedsskabende og synlige politiindsats og muligheden for at forebygge vold i nattelivet. Vi har vel altid ment, at det forholder sig på denne måde, men nu er antagelsen altså blevet bekræftet af politiforskning på dette specifikke område.”

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Det er positivt at konstatere, at politiets patruljering på særligt udsatte områder afspejler sig i et fald i volden i nattelivet. Det viser, at en målrettet indsats er et godt middel til at forebygge kriminalitet, og at der kan opnås en effekt i form af færre forbrydelser. Jeg vil derfor fortsat arbejde for at give politiet friere rammer til selv at kunne tilrettelægge indsatsen derhen, hvor nytteværdien er størst.”

Læs rapporten ”Hot spots – en effektevaluering af Københavns Politis særlige indsats mod vold i nattelivet” (PDF).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37.