Nordiske justitsministre bekæmper indbrud og ungdomskriminalitet

Justitsminister Lars Barfoed er i dag vært for et møde mellem de nordiske justitsministre på Havreholm Slot.

På mødet vil de nordiske justitsministre udveksle erfaringer og ideer til bekæmpelsen af ungdomskriminalitet og indbrud i private hjem. Justitsminister Lars Barfoed vil præsentere sine nordiske kolleger for den aktuelle danske indbrudspakke samt den brede indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

”Vi vil øge trygheden og tilliden i samfundet. Det forudsætter blandt andet, at vi får sat en effektiv og massiv indsats ind mod stigningen i indbrud i private hjem. Derfor har vi iværksat en indbrudspakke, hvor vi øger forebyggelsen, fokuserer den politimæssige indsats og vil skærpe straffene,” siger justitsminister Lars Barfoed.

På mødet vil de nordiske justitsministre også udveksle erfaringer med bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

”Bekæmpelse af ungdomskriminalitet er en dansk mærkesag, hvor vi sætter ind med en lang række initiativer lige fra øget forebyggelse, bedre og tidligere behandling af de kriminelle, en samlet social indsats og mere fokus på uddannelses- og jobmuligheder,” siger justitsminister Lars Barfoed.

Danmark har formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2010. På dagens møde vil de nordiske justitsministre også se på seksuelle overgreb og grænsehindringer inden for justitsområdet samt sagsbehandlingstider i domstolene.

Kontakt

Kommunikationsmedarbejder Pia Brügger på telefon 72 26 84 05 eller mobil 25 50 10 30.