Medlemmer af Det Dyreetiske Råd udpeget

Justitsminister Lars Barfoed har udpeget medlemmerne af Det Dyreetiske Råd for den næste 3-årige periode.

I forbindelse med udpegningen af medlemmerne til Det Dyreetiske Råd udtaler justitsminister Lars Barfoed:

”Regeringen lægger stor vægt på at forbedre dyrs velfærd, og Det Dyreetiske Råd er i høj grad med til at skabe samfundsdebat om dyreetiske spørgsmål, ligesom rådet spiller en vigtig rolle i forbindelse med tiltag på dyreværnsområdet. Derfor glæder jeg mig over at kunne præsentere Det Dyreetiske Råd, som det vil se ud de næste 3 år.” 


Rådets sammensætning

Formand:

Professor, dr.phil. Peter Sandøe

 

Øvrige medlemmer:   

Dyrlæge Mette Vaarst

Direktør Peter Mollerup

Rådsmedlem Dorte Rebbe Schou

Gårdejer Britt Brøcher-Nielsen

Proprietær Per Bach Laursen

Vicedirektør Bengt Holst

Professor Pia Haubroe Andersen

Dyrlæge Anne Sørensen

Journalist Gorm Vølver

Kontorchef Jens Teilberg Søndergaard