Landsdækkende parrådgivning for børnefamilier

Nu bliver det igen muligt for forældre med børn under 18 år at søge om parrådgivning. Ordningen finansieres i årene 2010-2013 dels af satspuljemidler, dels af en vis egenbetaling.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

"Jeg er glad for, at nogle af de forældre, som oplever problemer i parforholdet, nu kan søge parrådgivning i hele landet. Vi har tidligere set gode resultater af en tidlig indsats, så jeg håber, at tilbuddet også denne gang vil hjælpe forældrene til at skåne børnene i en svær proces.”

 

Baggrund

Det overordnede formål med parrådgivningen er at tilbyde en forebyggende indsats, som kan modvirke, at børn kommer i klemme som følge af forældrenes indbyrdes problemer og konflikter.

Formålet med en tidlig indsats i form af rådgivning er at styrke forældrenes indbyrdes relation i forholdet eller at tilbyde rådgivning med fokus på at sikre en skånsom skilsmisse. Begge dele skal sikre, at forældrenes indbyrdes problemer ikke får negative konsekvenser for børnenes trivsel.

Der er tale om et tilbud til familier med psykologiske og relationelle problemer. Der er med tilbuddet et særligt fokus på familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning. Ordningen forudsætter derfor en vis egenbetaling, som er indtægtsreguleret.

Ordningen med parrådgivning varetages af Center for Familieudvikling og udføres som parkurser over hele landet.

Familiestyrelsen har i 2005-2009 gennemført et forsøgsprojekt med parrådgivning.

Forældre, som har modtaget parrådgivning i forbindelse med forsøgsprojektet, har blandt andet udtalt:

”Vi har oplevet, at det har givet ny udvikling – der hvor vi selv var gået i stå.”

”Man bliver bevidst om, hvordan man lettere undgår konflikter, men også om, hvordan man kan tackle dem på en bedre måde.”

”Jeg føler, at vi efter kurset bedre kan møde vores børn i det følelsesstormvejr, der gør, at det er svært at bevare fokus efter en skilsmisse.”

”Ved at få undervisning og ved at få hjælp til at løse opgaver har vi fået en tro på et bedre samarbejde omkring vores børn.”

Læs mere om parrådgivning på Familiestyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål angående ordningens forvaltning kan rettes til special-konsulent Merethe Johansen, Familiestyrelsen, tlf. 33 92 28 22.

Spørgsmål angående selve parrådgivningens udførelse, herunder ønske om at modtage parrådgiving, kan rettes til Center for Familieudvikling, tlf.  35 12 16 17.