Kulturhuset Brønden hædret med kriminalpræventiv pris

Justitsminister Lars Barfoed overrakte fredag Den Kriminalpræventive Pris til Kulturhuset Brønden.

Prisen på 50.000 kroner gik til Kulturhuset Brønden, idet personalet her har formået at skabe et sted, hvor der er plads til alle – uanset behov, alder og etnisk baggrund. Kulturhuset fungerer således i dag som et naturligt samlingspunkt for beboerne i Brøndby Kommune.

”Tankegangen om at inkludere alle i et fællesskab – både unge, ældre, ballademagere og veltilpassede – er en tankegang, der i særligt grad fortjener at blive fremhævet og påskønnet. Kulturhuset Brønden kan være med til at nedbryde fordomme mellem unge og ældre og skabe en mere rummelig relation mellem de forskellige brugergrupper”, sagde justitsminister Lars Barfoed.

I Kulturhuset Brønden er der bibliotek, møderum, værested for ældre og mulighed for at dyrke kampsport og andre aktiviteter.

Også Værestedet i Høje Gladsaxe og de opsøgende socialarbejdere Martyn Mariner og Ahmet Yolal fra Roskilde var i år nomineret til den Kriminalpræventive Pris.

Formålet med Den Kriminalpræventive Pris er at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområderne rundt om i Danmark.

Prisen skal således opmuntre til kriminalitetsforebyggende initiativer og øge bevidstheden om vigtigheden af kriminalitetsforebyggelse både hos enkeltpersoner og hos organisationer, foreninger og myndigheder.

Prisen på 50.000 kr. uddeles hvert år til en person eller en gruppe, forening eller institution, som har gjort en særlig indsats eller har taget et særligt godt initiativ på det kriminalpræventive område.

Læs ministerens tale til Det Kriminalpræventive Råds årsmøde samt overrækkelsestalen.