Færre bliver udsat for kriminalitet

Ny undersøgelse viser, at markant færre borgere bliver udsat for tyveri, vold og hærværk. Samtidig viser undersøgelsen, at bekymringen for vold og kriminalitet de seneste år har ligget på et ganske lavt niveau. Justitsminister Lars Barfoed er glad for udviklingen.

Den 13. november 2010 har Justitsministeriet offentliggjort den omfattende offerundersøgelse – kaldet ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet”. Undersøgelsen bygger på et samarbejde mellem Københavns Universitet, Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet og Justitsministeriets Forskningskontor.

Undersøgelsen viser, at andelen af danskere i alderen 16-74 år, der har været udsat for kriminalitet (tyveri, vold og/eller hærværk), er faldet meget markant siden 2001. I år 2001 havde 25 procent således været udsat for kriminalitet, mens det i 2009 og første halvår 2010 var 16 procent, altså cirka en tredjedel færre.

Ser man på vold alene, peger undersøgelsen også på et fald. For hvor omkring 3 procent af befolkningen havde været udsat for vold inden for det seneste år forud for interviewtidspunktet i år 2001, havde godt 1 procent været udsat for vold i 2009 og i første halvår 2010.

Undersøgelsen viser også, at den samfundsmæssige bekymring for vold og kriminalitet er mindre i dag end for ti år siden. Den andel af befolkningen, der bekymrer sig meget for vold og kriminalitet, er således faldet fra 54 procent i år 2000 til 38 procent i 2009.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Borgernes tryghed er afgørende for et godt samfund. Derfor er det glædeligt, at færre bliver udsat for kriminalitet i dag end for ti år siden, og at vi grundlæggende er mindre bekymrede for vold og kriminalitet. Denne positive udvikling har naturligvis mange årsager. Men jeg mener, at en del af forklaringen skal findes i, at regeringen har valgt at føre en stram retspolitik samtidig med, at vi har stort fokus på det forebyggende arbejde.”

Offerundersøgelsen bygger på omfattende interview- og spørgeskemaundersøgelser i samarbejde med en lang række aktører.

Læs den samlede undersøgelse (PDF).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 72 26 84 06.