EU og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, udtalelse af udenrigsministeren og justitsministeren

Der er i dag på EU’s Råd for retlige og indre anliggender i Luxembourg vedtaget et mandat til Kommissionen til at indlede forhandlinger med Europarådet om EU's tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det er et skridt på vejen til gennemførelse af Traktaten om Den Europæiske Union. Tiltrædelsen vil sikre, at borgere og virksomheder får klageadgang til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, også når det drejer sig om EU's handlinger og retsakter. Danmark vil til sin tid skulle ratificere tiltrædelsen.

Udenrigsministeren og justitsministeren udtaler:

”EU’s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er en sag, som Danmark har været varm fortaler for under forhandlingerne af Lissabontraktaten. Det er derfor meget glædeligt, at justitsministrene i dag i Luxembourg har taget det første skridt til at gennemføre tiltrædelsen. Fra dansk side vil vi naturligvis også deltage konstruktivt i det videre arbejde – både i EU og i Europarådet. Vi vil fra dansk side arbejde for at vi får en god løsning, der respekterer opgavefordelingen mellem EU og Europarådet og kommer på plads så hurtigt som muligt.”