Erstatning for erhvervsbetingede sygdomme

Erhvervsbetingede sygdomme, der først opdages efter mange år, udløser ikke erstatning efter gældende regler. Beskæftigelsesministeren og justitsministeren vil nu finde en løsning, der vil blive præsenteret i et nyt lovforslag.

Det har i den senere tid været omtalt i pressen, at personer, der lider af en erhvervsbetinget sygdom, som først konstateres efter mange år, den 1. januar 2011 risikerer, at deres eventuelle krav på erstatning forældes. Det skyldes, at der gælder en absolut forældelsesfrist på 30 år for krav i anledning af personskade.

Det vil f.eks. kunne dreje sig om personer, der mange år efter at have været udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde får konstateret lungehindekræft.

Beskæftigelsesministeren og justitsministeren har drøftet sagen og besluttet at finde en løsning på dette problem. Regeringen vil derfor i begyndelsen af det nye år præsentere et lovforslag, der sikrer, at personer med en erhvervsbetinget sygdom, der først konstateres efter mange år, ikke på grund af de gældende forældelsesregler afskæres fra erstatning.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler:

”Det er ikke rimeligt, at folk kan miste retten til erstatning på grund af en erhvervsbetinget sygdom, fordi deres krav er forældet. Vi har et ansvar over for de borgere, der stadig kan blive ramt af alvorlige sygdomme, blot fordi de i sin tid passede deres arbejde.”

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Det kan efter min opfattelse ikke være rigtigt, at en person mister retten til erstatning i anledning af en erhvervsbetinget sygdom, inden sygdommen overhovedet konstateres. Det vil i nogle ganske få tilfælde kunne ske i dag, hvor der gælder en forældelsesfrist på 30 år. Jeg glæder mig derfor over, at beskæftigelsesministeren og jeg er blevet enige om at finde en løsning, så der ikke er personer, der kommer i klemme på grund af 30-årsfristen.”

For yderligere kommentarer kontakt Beskæftigelsesministeriets pressetelefon på 51 23 28 30 eller Justitsministeriet: Presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37 eller kontorchef Joachim Kromann på telefon 72 26 87 10.