Dyrenes Beskyttelse og DOSO har meldt sig ud af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af svin

Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnsorganisationernes Samarbejds-organisation (DOSO) har i dag meddelt Justitsministeriet, at organisationerne med øjeblikkelig virkning melder sig ud af arbejdsgruppen om hold af svin. Som begrundelse for udmeldingen anfører organisationerne bl.a., at de er utilfredse med den holdning til spørgsmålet om halekupering af pattegrise, som det tegner til, at et flertal i arbejdsgruppen vil tilslutte sig.

Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin har siden 2007 drøftet en lang række spørgsmål vedrørende forholdene for svin i produktion, herunder spørgsmålet om halekupering af pattegrise. Arbejdsgruppen forventes på nuværende tidspunkt at afgive en samlet rapport inden udgangen af 2010.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler følgende:

”Det er med beklagelse, at jeg har modtaget meddelelsen om, at Dyrenes Beskyttelse og DOSO ikke længere vil deltage i Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af svin. Dyrenes Beskyttelse og DOSO havde haft mulighed for at afgive en mindretalsudtalelse, hvis de ikke ville kunne tilslutte sig et eventuelt flertals anbefaling vedrørende halekupering af pattegrise. Det synes jeg ville have været mere konstruktivt end at trække sig ud af arbejdet. Det ville også have været i bedre overensstemmelse med det ellers gode samarbejde, vi har med de to organisationer.

Jeg forventer i øvrigt, at arbejdsgruppen om hold af svin fortsætter sit arbejde, herunder sine drøftelser om halekupering af pattegrise, og at arbejdsgruppen kan afgive en samlet rapport inden udgangen af 2010.”

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Troels Krog (tlf. 7226 8408) eller kontorchef Jens Teilberg Søndergaard (tlf. 7226 8540).