Digital tinglysning

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler: "Det digitale tinglysningssystem har betydet, at rigtig mange borgere får ekspederet deres tinglysningssag på få minutter."

"Som jeg tidligere flere gange har understreget, er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at ekspeditionstiden i andre tinglysningssager for tiden er så lang, som den er. Derfor er alle gode kræfter sat ind på at få ekspeditionstiden ned hurtigst muligt. 

En række borgere oplever desværre, at de er kommet økonomisk i klemme. Jeg finder derfor, at der er behov for at få taget stilling til, om der generelt kan være erstatningsansvar for myndighederne på grund af lang ekspeditionstid.

Det er mine embedsmænds umiddelbare opfattelse, at der næppe generelt er grundlag for erstatning, men i lyset af sagens store betydning for mange borgere har jeg fundet det rigtigst at anmode Domstolsstyrelsen om at indhente en udtalelse fra Kammeradvokaten."

 

Baggrund

Det digitale tinglysningssystem blev taget i brug den 8. september 2009, og der lyses i dag omkring 3.000 anmeldelser dagligt inden for få minutter. 

Det var planlagt, at perioden frem til årsskiftet 2009-2010 skulle være en indkøringsperiode. I løbet af efteråret blev der foretaget rettelser af systemet, ligesom der blev taget initiativer med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det stod imidlertid i december klart, at det ville tage længere tid at nedbringe den sagspukkel, der var opstået i indkøringsperioden.

Domstolsstyrelsen har den 13. januar 2010 offentliggjort en handlingsplan til nedbringelse af sagsbunken. Handlingsplanen betyder, at sagsbehandlingstiden nedbringes løbende frem mod påske, således at den ekstra sagsbunke er afviklet den 6. april 2010 for matrikulære sager den 10. maj 2010. Da Domstolsstyrelsen gjorde status en uge efter handlingsplanens iværksættelse, var sagsbunken nedbragt med ca. 4.500 sager.