Civilstyrelsen agter at afsætte Den Kurdiske Kulturfonds bestyrelse

Civilstyrelsen har meddelt bestyrelsen for Den Kurdiske Kulturfond og dennes advokat, at styrelsen agter at afsætte hele bestyrelsen. Civilstyrelsen har samtidig givet bestyrelsen to uger til at komme med eventuelle bemærkninger hertil.

Civilstyrelsen har meddelt bestyrelsen for Den Kurdiske Kulturfond og dennes advokat, at styrelsen agter at afsætte hele bestyrelsen. Civilstyrelsen har samtidig givet bestyrelsen to uger til at komme med eventuelle bemærkninger hertil.

Det er styrelsens opfattelse, at det langvarige forløb, hvor fonden ikke har levet op til fondslovens krav om at have erklæringer fra giverne om, at de modtagne penge er bestemt til uddeling, er udtryk for en så høj grad af uorden i administrationen af fonden, at Civilstyrelsen ikke længere kan have tillid til, at bestyrelsen har evne eller vilje til at rette op på forholdene.

Civilstyrelsen har samtidig bedt Rigsadvokaten om at vurdere, om der er grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning i sagen.

Civilstyrelsen har anmodet fondens revisor om at sørge for, at det beløb, for hvilket der ikke foreligger dokumentation for givernes bestemmelse om uddeling, overføres til fondens bundne kapital.

Læs Civilstyrelsens skrivelse af 1. juni (PDF)