Pressemeddelelser 2010

 • Truede vidner får bedre mulighed for at vidne anonymt

  Domstolene skal have en vis udvidet adgang til at tillade anonyme vidner i straffesager for at beskytte vidner, der frygter repressalier. Det fremgår af et lovforslag, som justitsministeren sender i høring i dag.
 • Erstatning for erhvervsbetingede sygdomme

  Erhvervsbetingede sygdomme, der først opdages efter mange år, udløser ikke erstatning efter gældende regler. Beskæftigelsesministeren og justitsministeren vil nu finde en løsning, der vil blive præsenteret i et nyt lovforslag.
 • Politiets indsats i hot spots forebygger vold i nattelivet

  Ny rapport viser, at politiets indsats på særligt belastede områder i København mindsker volden i nattelivet med knap 40 procent. Det er den målrettede indsats på specifikke steder og tidspunkter, som har en effekt.
 • Ofre for forbrydelser skal have bedre forhold

  Ny rapport konkluderer, at den hjælp og støtte, der tilbydes ofre for forbrydelser, generelt er velfungerende, men rapporten peger også på behov for nye tiltag. Justitsminister Lars Barfoed vil på den baggrund fremsætte et lovforslag i begyndelsen af 2011, der skal udvide adgangen til erstatning og...
 • Skrap kurs overfor narkokørsel

  Skærpede sanktioner overfor narkokørsel, en række forhøjelser af bødeniveauet og en udvidet adgang til at konfiskere køretøjer fra førere, som kører uden førerret. Justitsministeren fremsætter et nyt lovforslag, der skal være med til at øge færdselssikkerheden.
 • Skærpet indsats mod narko i fængslerne

  Indsatsen mod narko i fængslerne skærpes. Det fremgår af et nyt lovforslag, som justitsministeren har fremsat. Samtidig vil ansatte i fængslerne få mulighed for at forebygge uroligheder ved brug af peberspray.
 • Ny offentlighedslov styrker åbenheden

  Nyt lovforslag styrker på en række områder borgernes indsigt i den offentlige forvaltning og udvider muligheden for demokratisk kontrol. Det gælder blandt andet retten til at få dataudtræk fra myndighedernes databaser samt i visse tilfælde ret til oplysninger om forvaltningens interne faglige...
 • Bedre beskyttelse af forbrugerne ved boligkøb

  Tilstandsrapporten skal indeholde flere oplysninger, og ejerskifteskifteforsikringen skal dække flere forhold. Et nyt lovforslag om huseftersyn sikrer forbrugerne en bedre beskyttelse i forbindelse med ejendomshandler.

Pages