Udlevering af en dansk statsborger til USA

Justitsministeriets udtalelse om sagen om udlevering af en dansk statsborger til USA.

Justitsministeriet oplyser i anledning af dagens presseomtale om sagen om udlevering af en dansk statsborger til USA:  

”Justitsministeriet traf i maj 2008 beslutning om udlevering af en dansk statsborger til strafforfølgning i USA i en sag om narkotikakriminalitet. Beslutningen blev truffet på grundlag af en begæring fra de amerikanske myndigheder fra august 2007.

Justitsministeriets beslutning om udlevering blev truffet efter, at ministeriet havde gennemgået sagen og nøje overvejet, om betingelserne i den danske udleveringslovgivning var opfyldt i det konkrete tilfælde.

Fra dansk side er sagen blevet behandlet som andre udleveringssager, og Danmark har naturligvis ikke på nogen måde presset på, for at den pågældende skulle udleveres til USA. Justitsministeriets beslutning om, at den pågældende skulle udleveres, er selvsagt heller ikke truffet med det ønske at få en ”testsag”."