Pressemøde om PET-kommissionens beretning

Justitsminister Brian Mikkelsen og politimester i PET Jakob Scharf afholder pressemøde om PET-kommissionens beretning onsdag den 24. juni 2009 kl. 14.

Pressemødet finder sted i Justitsministeriets gård, Slotsholmgade 10, 1216 København K.

Beretningen vil onsdag den 24. juni være tilgængelig på www.petkommissionen.dk  kl. 11.30.

En trykt udgave af beretningen vil desuden samme dag kunne afhentes i perioden fra kl. 11.30-13.30 i Justitsministeriet.

Materialet er foreløbigt optrykt i et begrænset antal eksemplarer. Der vil derfor alene kunne udleveres ét eksemplar af beretningen til hver person. Beretningen vil tillige kunne bestilles hos Schultz.

For så vidt angår repræsentanter for pressen, vil hvert medie højst kunne få udleveret i alt to eksemplarer af beretningen og derudover fem eksemplarer af resumébindet. Det er oplyst, at beretningen er på ca. 4.600 sider (fordelt på 16 bind).