PET-kommissionens beretning kan afhentes fra uge 29

PET-kommissionen har i går afleveret sin beretning til justitsminister Brian Mikkelsen. Beretningen forelå i et begrænset antal, hvorfor ministeriet ikke for nærværende har flere eksemplarer til uddeling.

Det er dog stadigt muligt at få udleveret et resume af beretningen ved henvendelse i Justitsministeriet.

Interesserede kan desuden igen afhente beretningen i Justitsministeriet fra uge 29.

Beretningen kan tillige bestilles hos Schultz samt downloades på www.petkommissionen.dk