Parrådgivningsforsøg evalueret

Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget den endelige evaluering af forsøgsprojektet med parrådgivning.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Evalueringen af forsøgsprojektet med parrådgivning viser, at det for mange par, der har problemer med parforholdet eller i en opbrudsperiode har samarbejdsvanskeligheder, kan være en fordel med et tilbud om støtte. Det gælder ikke mindst af hensyn til deres børn.

Det er efter min opfattelse nogle spændende resultater, som vi i høj grad kan drage nytte af i de videre overvejelser om tilrettelæggelsen af den forebyggende og støttende indsats på det familieretlige område."

 

Til baggrund

Familiestyrelsen har i 2005-2009 gennemført et forsøgsprojekt, der giver forældrepar med børn i alderen 0-18 år mulighed for at arbejde med deres parforhold.

Formålet har været at give parrene hjælp til at styrke den indbyrdes relation og dermed undgå skilsmisse eller redskaber til at gøre en skilsmisse så lempelig som muligt. Herudover har et centralt mål med forsøgsprojektet været at skåne de børn, der kommer i klemme, når forældrene er i konflikt eller går fra hinanden.

Sammen med Rambøll Management har Familiestyrelsen netop gennemført en evaluering af forsøgsprojektet.

Forsøgsprojektet om forebyggende parrådgivning indgik som en del af finanslovsaftalen for 2005, hvor der blev afsat 10 mio. kr. over perioden 2005-2008 til et geografisk udbredt forsøg med forskellige former for parrådgivning.

Projekterne er blevet varetaget dels af offentlige, dels af private udbydere, hver især med forskellige metodiske indfaldsvinkler.

Evalueringsrapporten konkluderer bl.a. følgende:

  • Parrådgivningen har hjulpet par, som ønskede at blive sammen (90 pct. af de deltagere, som ønskede hjælp til at bevare forholdet, var fortsat sammen et halvt år efter afslutningen af parrådgivningen)
  • Parrådgivningen har haft en positiv betydning for deltagernes varetagelse af forældrerollen og for deres børns trivsel
  • Parrådgivningen har hjulpet deltagerne med at løse eller håndtere deres indbyrdes problemer.
  • Deltagere, der var gået fra hinanden, blev gennem rådgivningen bedre til at samarbejde om samværet med deres fælles børn.
  • Parrådgivningen har i høj grad levet op til deltagernes forventninger (85 pct. af deltagerne var i meget høj eller høj grad tilfredse med det samlede udbytte).
     

Evalueringen kan læses her (pdf-format): http://www.familiestyrelsen.dk/10/

 

Eventuelle spørgsmål om evalueringen kan rettes til specialkonsulent i Familiestyrelsen Merethe Johansen 33 92 33 02 eller kommunikationskonsulent Joan Thaysen, tlf. 33 92 29 15 / 51 72 03 97.