Ny start til kriminelle unge

Nyt regeringsudspil om en styrket indsats over for ungdomskriminalitet – fokus er på konsekvens, opfølgning og omsorg

En styrket kriminalpræventiv og forebyggende indsats. Ungesamråd og særlige unge-dommere. Mere konsekvens i det sociale system. Nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år. Det er blot nogle af de hovedelementer, som indgår i regeringens nye udspil til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet – Ny start. 

 

Justitsminister Brian Mikkelsen siger: 

”Kriminalitet begået af børn og unge har store og vidtrækkende konsekvenser – for ofrene, for den unge gerningsmand og for samfundet. Derfor fremlægger regeringen i dag et meget omfattende og ambitiøst udspil, der styrker indsatsen mod ungdomskriminalitet – og som tilbyder børn og unge på afveje en ny start.  

Regeringen vil sætte ind med både hårde og bløde elementer. Vi vil styrke retshåndhævelsen, og vi vil styrke og løfte den helt centrale kriminalpræventive indsats. Nøgleordene er mere konsekvens, opfølgning og omsorg.  

Mere konsekvens er hurtigere, mere målrettede og mere faste og klare reaktioner over for den unge. 

Mere opfølgning og mere omsorg er en mere sammenhængende og bedre koordineret indsats fra myndighedernes side. Man må ikke lade stå til, hvis ét forsøg på at løse kriminalitetsproblemer for den unge mislykkes. Man skal holde fast i de unge og deres familier og insistere på, at problemerne skal løses. 

Regeringens udspil følger mange af anbefalingerne fra Ungdomskommissionen og vil nu blive udmøntet i lovforslag senere i denne folketingssamling.” 

 

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann supplerer: 

”Budskabet er klart: Der er ikke nogen fremtid i kriminalitet. Et liv med kriminalitet kan måske virke tillokkende for nogle unge på kort sigt, men har store konsekvenser på lang sigt. Både for ofrene og de unge selv. Det er det, vi skal have de unge til at indse. Jo tidligere, jo bedre. 

Derfor indeholder udspillet en række initiativer, som vil gøre det nemmere at identificere de kriminalitetstruede unge, afdække deres behov og iværksætte den rigtige støtte, før de ender i en ond cirkel, som det er svært for både dem og samfundet at bryde. 

Samtidig skal vi have gode tilbud til unge, som allerede har begået kriminalitet. Tilbuddene skal bidrage til en positiv udvikling hos den unge – de skal gøre en forskel. Det kræver indhold af høj kvalitet, og det er netop en central del af udspillet. 

Der findes ingen hurtige løsninger på den fælles udfordring, vi står overfor. Med udspillet har regeringen taget et vigtigt skridt til at give kriminelle unge en ny start.”

 

Baggrund

Regeringen fremlægger en samlet plan for en markant, styrket, forebyggende og langsigtet indsats mod ungdomskriminalitet. Udspillet indeholder følgende 9 hovedelementer: 

  • En styrket kriminalpræventiv indsats
  • En sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år
  • Særlige ”ungedommere” ved byretterne
  • Ungesamråd i alle politikredse
  • Hurtig reaktion
  • Mere konsekvens i det sociale system
  • Politiets bistand til håndhævelse af visse ungepålæg
  • Kommunal egenbetaling ved anbringelse af kriminelle unge
  • Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge 

Det samlede regeringsudspil kan læses her (pdf)

En oversigt over de enkelte initiativer kan findes her (pdf)

Yderligere oplysninger:

Justitsministeriet

· Kommunikationschef Sandy French, tlf. 72 26 84 08

· Kontorchef Jens Røn, tlf. 72 26 87 70

Indenrigs- og Socialministeriet

· Pressesekretær Jesper Høvsgaard Termansen, tlf. 33 92 47 49

· Fuldmægtig Mikkel Boje tlf. 33 92 46 20