Ny politidirektør i Nordsjællands Politi

Efter Justitsministeriets indstilling er afdelingschef Thorkild Fogde ved kongelig resolution af 25. juni 2009 udnævnt til politidirektør i Nordsjællands Politi på åremål i 6 år.

Thorkild Fogde blev den 1. januar 2004 udnævnt til afdelingschef i Justitsministeriet.

Forinden har han bl.a. været ansat ved domstolene, i Statsministeriet og i Udenrigsministeriet som juridisk attaché ved EU-repræsentationen i Bruxelles.

Thorkild Fogde er 43 år.