Minister beder politiet overveje lovændringer

I lyset af de seneste ugers optrapning i antallet af skyderier i København, har Justitsministeriet i dag bedt Rigspolitiet og Københavns politi om at overveje situationen og melde tilbage til ministeriet, om der er brug for lovgivningsmæssige eller andre initiativer, som kan styrke politiet yderligere i kampen mod banderne.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Den udvikling, vi har set de seneste uger, er helt uacceptabel, og jeg forstår godt, at befolkningen er bekymret. Jeg har bedt Rigspolitiet og Københavns Politi – som ved hvor skoen trykker – om hurtigt at melde tilbage til mig om der er brug for særlige initiativer, herunder lovgivningsinitiativer i den nuværende situation. Jeg er åben over for alle gode forslag fra politiet, og jeg vil tage stilling til dem meget hurtigt. Vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan, for at komme det her uvæsen til livs.”