Kriminalpræventiv pris til ”Unge 4 Unge”

”Unge 4 Unge” fik i dag overrakt Den Kriminalpræventive Pris af justitsminister Brian Mikkelsen.

I projektet ”Unge 4 Unge” har en gruppe unge frivillige fra Gellerupparken i Århus taget medansvar for deres lokalområde, hvor de virker som forbilleder for god opførsel blandt yngre og jævnaldrende.

Projektet fik prisen for en fremragende kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats, der har stor betydning både for den enkelte unge, der er i med i projektet, og for hele lokalområdet.

”Jeg har selv haft fornøjelsen af at besøge Gellerup og møde nogle af de unge fra projektet. Det gjorde et stort indtryk på mig at møde så ressourcestærke og engagerede unge mennesker (…). Her har vi en gruppe unge, som vælger den positive vej, og som gør en indsats for at trække andre unge med sig i den rigtige retning ,” sagde Brian Mikkelsen i forbindelse med overrækkelsen af prisen på 50.000 kroner.  

Den Kriminalpræventive Pris blev overrakt i forbindelse med Det Kriminalpræventive Råds årsmøde.

Læs ministerens tale til årsmødet her og begrundelsen for overrækkelsen af Den Kriminalpræventive Pris her.