Hundeloven til serviceeftersyn

Justitsminister Brian Mikkelsen vil sikre, at reglerne på hundeområdet er tidssvarende. Derfor har ministeren besluttet at nedsætte et udvalg, som skal gennemgå hundeloven og komme med forslag til eventuelle ændringer.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler i den anledning:

”Den første hundelov er fra 1938, og flere af lovens bestemmelser er stadig at finde i den gældende hundelov.

Jeg mener, at der er behov for at lade et udvalg gennemgå loven for at se, om den stadig er tidssvarende.

Et af de spørgsmål, som udvalget vil blive bedt om at se på, er, om der kan være behov for yderligere tiltag i forhold til farlige hunde. Det er således vigtigt, at vi sørger for, at alle relevante redskaber tages i brug for at sikre, at hunde ikke skaber utryghed for deres omgivelser.”

Læs kommissoriet for Udvalget om hunde her (pdf)

 

Yderligere oplysninger

Pia Brügger, kommunikationsmedarbejder, tlf.7226 8405 eller mobil 2550 1030.