Bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet

Justitsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal foretage en kritisk gennemgang af regelgrundlaget for både kommunale og private parkeringsafgifter.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler:  

”Regeringen ønsker at sikre, at parkeringsafgifter fra både kommuner og private parkeringsselskaber pålægges på et grundlag, som er gennemskueligt og forudsigeligt for borgerne.  

Jeg ser frem til at se resultaterne fra arbejdsgruppen, hvor de relevante aktører på området vil kortlægge problemerne og løsningsmulighederne på området.” 

 

Baggrund

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra 2007, Mulighedernes samfund, under punktet ”Bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet,” at regeringen vil sikre, at parkeringsfirmaer/kommunen sikrer tydelig skiltning, og i hvert tilfælde fremlægger dokumentation for, at parkeringsvilkårene er overtrådt, da brugere af kommunale og privatdrevne parkeringsanlæg ofte oplever, at parkeringsafgifter gives på et uigennemskueligt grundlag

Arbejdsgruppen har på den baggrund til opgave at kortlægge de situationer, hvor borgerne kan opleve, at parkeringsafgifter gives på et uigennemskueligt grundlag, hvad enten der er tale om parkering på privat eller offentligt område.

I tilknytning hertil skal arbejdsgruppen overveje, hvordan det sikres, at der er tydelig skiltning med hensyn til muligheden for parkering og at der i hvert enkelt tilfælde kan fremlægges dokumentation for, at en parkeringsregel eller et parkeringsvilkår er overtrådt. Endelig skal arbejdsgruppen overveje, om der kan være behov for at oprette et klagenævn for parkeringsafgifter.

I det omfang arbejdsgruppen på denne baggrund finder, at der er behov for en ændring af retstilstanden, skal arbejdsgruppen udarbejde udkast til nye lovregler eller administrative forskrifter.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter for Justitsministeriet, Transportministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, FDM og Danske Parkeringsselskabers Brancheforening.

Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning kan læses her (pdf)

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Anette Arnsted (tlf. 72 26 85 80) eller fuldmægtig Sine Langskov Hansen (tlf. 72 26 85 87).