Bandemedlemmer og rockere skal starte afsoning hurtigere

Justitsminister Brian Mikkelsen vil i næste uge fremlægge et samlet initiativ, der indeholder både en markant stramning af reglerne om varetægtsfængsling og af procedurerne for indkaldelse til afsoning efter endelig dom.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Ingen kan være i tvivl om, at jeg ser på situationen omkring den verserende bandekonflikt med den allerstørste alvor. Det er nødvendigt at gribe til ekstraordinært skrappe midler over for de stridende grupper.

Det er min klare holdning, at når personer med tilknytning til bande- og rockermiljøet er blevet idømt en fængselsstraf, så skal den pågældende naturligvis i fængsel så hurtigt som overhovedet muligt.

De tal, der har været fremme i pressen om dømte rockere og bandemedlemmer m.v., der endnu ikke er indsat til afsoning, er uacceptable. Det gælder, selv om gruppen af dømte, der er på fri fod, varierer fra dag til dag - både i antal og i sammensætning - og at tallet jo alt andet lige nødvendigvis vokser, jo flere bande- og rockermedlemmer man får dømt.

Jeg vil i næste uge fremlægge et samlet initiativ, der indeholder både en markant stramning af reglerne om varetægtsfængsling og af procedurerne for indkaldelse til afsoning efter endelig dom.

Det samlede initiativ vil have følgende hovedelementer:

1) Ny regel om adgang til varetægtsfængsling fra dag et efter fældende dom af rockere, bandemedlemmer m.v., når den pågældende rockergruppe eller bande deltager i voldelige konflikter, hvor der bruges skydevåben m.v.
2) Ændring af straffuldbyrdelsesloven, sådan at bl.a. rockere og personer med tilknytning til bander m.v., der begår omfattende kriminalitet, ikke kan få tilladelse til at afsone en fængselsstraf på bopælen med elektronisk fodlænke.
3) Reglerne om indsættelse til afsoning ændres, således at rockere, bandemedlemmer m.v. indkaldes til afsoning i en særlig hasteprocedure.

Med disse initiativer vil vi være kommet langt, sådan at tiden, indtil den dømte starter afsoningen, reduceres så meget som overhovedet muligt.

Initiativerne vil blive indarbejdet i lovforslaget om den samlede bandepakke."

 

Yderligere oplysninger

Pia Brügger, kommunikationsmedarbejder, telefon 25 50 10 30