Aftale om merbevilling til domstolene

Regeringen har drøftet domstolenes økonomi med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Parterne er i dag blevet enige om at tilføre domstolene en merbevilling på 110 mio. kr. i 2009. Justitsministeren har samtidig tilkendegivet, at regeringen til efteråret vil tage initiativ til indgåelse af en flerårig politisk aftale om domstolenes økonomi efter 2009.

Drøftelserne om domstolenes økonomi er en opfølgning på finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om i foråret 2009 at udarbejde en status for bl.a. sagsaktiviteten og sagsbehandlingstiderne i domstolene. 

Justitsminister Brian Mikkelsen siger om aftalen: 

”Jeg er meget tilfreds med resultatet, som vil sætte domstolene i stand til at styrke sagsproduktionen ved byretterne og dermed muliggør en umiddelbar styrkelse af indsatsen for at nedbringe den sagspukkel, der er opstået i domstolsreformens første år.  

Jeg er samtidig meget glad for, at der nu tegner sig en løsning for domstolenes økonomiske situation og fremadrettede muligheder for at håndtere den stigende tilgang af sager, som domstolene oplever i disse år.  

Jeg ser derfor frem til efterårets drøftelser om en flerårig politisk aftale om domstolenes økonomi.”

 

Baggrund

Med henblik på at styrke den løbende sagsbehandling i domstolene undervejs i reformprocessen blev domstolene på finansloven for 2009 tilført 34 mio. kr. i 2009 og 2010 og 20 mio. kr. i 2011. Endvidere blev det som et led i finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttet inden 1. april 2009 at udarbejde en status for implementeringen af domstolsreformen, herunder en status for sagsaktiviteten og sagsbehandlingstiden i domstolene. 

Domstolene har på den baggrund afleveret en statusrapport til Justitsministeriet, og et konsulentfirma har for regeringen gennemført en analyse af forholdet mellem produktivitet, kapacitet og sagstilgang ved domstolene.  

Konsulentanalysen konstaterer, at domstolene i dag ekspederer flere og tungere sager end før domstolsreformen, men at denne udvikling ikke har været tilstrækkelig til at modvirke en fortsat stigende sagstilgang og til at nedbringe den sagspukkel, der opstod i reformens første år.  

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har på den baggrund besluttet at tilføre domstolene 110 mio. kr. i 2009. Merbevillingen i 2009 vil sætte domstolene i stand til at styrke sagsproduktionen ved byretterne og muliggør dermed en umiddelbar styrkelse af indsatsen for at nedbringe sagspuklen.  

Regeringen har samtidig tilkendegivet, at regeringen til efteråret vil tage initiativ til indgåelse af en flerårig politisk aftale om domstolenes økonomi efter 2009.

Yderligere oplysninger  

Sandy French, kommunikationschef, telefon: 2213 7384