10 millioner til parrådgivning

Under de netop afsluttede forhandlinger om satspuljemidlerne er der indgået aftale om at afsætte samlet 10 mio. kroner over de kommende fire år til parrådgivning. Tilbuddet henvender sig til forældre med børn under 18 år.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler: 

”Jeg er glad for, at vi nu får mulighed for at arbejde videre med parrådgivning i lyset af de erfaringer, vi har fået fra det netop afsluttede forsøgsprojekt. I de kommende fire år vil vi få mulighed for at målrette indsatsen om parrådgivning endnu bedre og dermed give forældre en mulighed for at redde parforholdet eller bidrage til, at en skilsmisse ikke får negative konsekvenser for børnenes trivsel.”

 

Baggrund

Det overordnede formål med parrådgivningen er at tilbyde en forebyggende indsats, som kan modvirke, at børn kommer i klemme som følge af forældrenes indbyrdes problemer og konflikter. Formålet med en tidlig indsats i form af rådgivning er at styrke forældrenes indbyrdes relation i forholdet eller at tilbyde rådgivning med fokus på at sikre en skånsom skilsmisse. Begge dele skal sikre, at forældrenes indbyrdes problemer ikke får negative konsekvenser for børnenes trivsel. 

Parrådgivningen skal henvende sig til familier med børn under 18 år, hvor der mellem forældrene er problemer, som de har svært ved at håndtere, men hvor der endnu ikke er truffet endelig beslutning om skilsmisse eller samlivsophævelse. Parrådgivningen skal også henvende sig til forældre, der allerede har truffet beslutningen om at gå fra hinanden.

Der skal som udgangspunkt være tale om et tilbud til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og hvor der er tale om psykologiske og relationelle problemer.

Det konkrete mål er at gennemføre 400 parrådgivningsforløb årligt på landsplan.

Den nærmere tilrettelæggelse af ordningen vil ske i forbindelse med udbuddet, som vil tage udgangspunkt i resultaterne fra evalueringen af den forsøgsordning med parrådgivning, der blev gennemført i 2005-2009, jf. nedenfor.

Udbuddet og det løbende tilsyn vil blive varetaget af Justitsministeriet (Familiestyrelsen).

Familiestyrelsen har i 2005-2009 gennemført et forsøgsprojekt med parrådgivning. Forsøgsprojektet indgik som en del af finanslovsaftalen for 2005, hvor der blev afsat 10 mio. kr. over perioden 2005-2008 til et geografisk udbredt forsøg med forskellige former for parrådgivning. Forsøgsprojektet blev afsluttet i juni 2009. I forsøgsprojektet fik 12 projekter (kommunale, statslige og private) støtte til at etablere forsøg med parrådgivning målrettet forældre med mindst 1 barn i alderen fra 0-18 år. I forsøget havde forældre mulighed for at modtage op til 10 timers rådgivningssessioner for en egenbetaling på i alt 300 kr., mens den øvrige betaling var dækket af forsøgsmidlerne. Evalueringen af forsøgsprojektet kan ses på Familiestyrelsens hjemmeside, http://www.familiestyrelsen.dk/10/

 

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef i Familiestyrelsen Malene Vestergaard, tlf. 33 92 33 02 eller kommunikationskonsulent Joan Thaysen, tlf. 33 92 29 15 / 51 72 03 97.