Pressemeddelelser 2008

 • Mindre risiko for kriminalitet

  Danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet i form af tyveri, hærværk eller vold er faldet markant inden for de seneste år.
 • En god dag for dansk politi

  Forligspartierne bag politireformen er nået til enighed om indholdet af en finanslovsaftale om politireformen. Aftalen skal medvirke til at fastholde og forstærke reformens overordnede mål om mere og bedre politi til gavn for borgerne.
 • Udvalg foreslår regler for cirkusdyr

  Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag modtaget en rapport om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv. fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Arbejdsgruppen foreslår, at der fastsættes regler om opstaldning, træning, transport mv. af dyr, der fremvises i cirkus.
 • Politiet justerer reform

  Justitsministeren har drøftet politiets og anklagemyndighedens samlede redegørelse om politireformen med forligspartierne bag reformen.
 • Who is the boss?

  Justitsministeriet deltager i år i den landsdækkende ungdomskonkurrence ”Who is the boss?”. Her får en skoleelev mulighed for at overtage jobbet som politiadvokat ved Nordsjællands Politi i tre dage.
 • Brian Mikkelsen besøger Greve og vises rundt i Askerød

  Ministeren besøger mandag den 20. oktober Greve. Her skal han mødes med Greves borgmester og repræsentanter fra Midt- og Vest-sjællands Politi samt på rundtur i Askerød, der har været præget af problemer med utilpassede unge.
 • Til kamp mod højresvingsulykker

  En stigning i antallet af højresvingsulykker får Transportministeriet og Justitsministeriet til at sætte fokus på ulykker mellem lastbiler og cyklister. Det sker på den europæiske trafiksikkerhedsdag, mandag den 13. oktober.
 • Bandeindsatsen giver resultater

  Den intensive indsats mod de kriminelle bander, som politiet efter aftale med justitsministeren har iværksat, giver resultater.

Pages