Pressemeddelelser 2008

 • Straffen for samlivsdrab

  Justitsminister Brian Mikkelsen har tidligere udtalt, at han på baggrund af en redegørelse fra Rigsadvokaten ville fremsætte lovforslag om at skærpe udgangspunktet for strafudmålingen i sager om samlivsrelateret drab og drabsforsøg, sådan at det bliver det samme som i andre drabssager.
 • Konfliktråd i straffesager

  Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget betænkningen fra Udvalget om konfliktråd, som indeholder en model for en permanent og landsdækkende ordning med konfliktråd i straffesager.
 • Samlet strategi mod sexmisbrug af børn på vej

  Justitsminister Brian Mikkelsen vil udarbejde en samlet strategi til bekæmpelse af sexmisbrug af børn. Initiativet er taget i forbindelse med den verdenskongres mod seksuel udnyttelse af børn, som Brian Mikkelsen netop har deltaget i.
 • Massiv bandeindsats giver resultater

  Justitsminister Brian Mikkelsen besøgte i dag Nørrebro. Her mødtes han med formanden for beboerforeningen i Mjølnerparken, Muhammed Aslam, og besøgte Nørrebro lokalpoliti.

Pages