Undersøgelse af Blekingegade-sagen

Regeringen er parat til ny selvstændig undersøgelse af Blekingegade-sagen

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Regeringen hilser som alle andre en udredning af forholdene omkring opklaringen af Blekingegade-sagen velkommen, og regeringen er derfor parat til at lave en ny, selvstændig undersøgelse af Blekingegade-sagen.

Efter min mening er det rigtigt, at vi får belyst alle relevante aspekter i sagen. PET-kommissionen er som bekendt allerede i gang med at undersøge en lang række aspekter vedrørende PET’s aktiviteter frem til slutningen af 1980’erne, herunder også forhold i tilknytning til sagen om Blekingegade-banden.

Det er regeringens opfattelse, at det vil være forkert at lave dobbeltarbejde. Derfor finder vi det rigtigst ikke at iværksætte en ny undersøgelse, før vi kender resultatet af PET-kommissionens arbejde. PET-kommissionen har sagt, at den bliver færdig i år, og når undersøgelsen foreligger, vil regeringen tage initiativ til at få belyst de relevante dele af Blekingegade-sagen, som PET-kommissionen ikke har undersøgt, fordi de ikke har været omfattet af kommissionens opgave."