Udvalg overvejer register for ballademagere

Det skal være trygt at færdes i nattelivet. Justitsminister Lene Espersen har derfor bedt Justitsministeriet om at nedsætte et nyt udvalg, der skal se på, hvordan barer og diskoteker får bedre mulighed for at identificere personer, der er meddelt restaurationsforbud.

Udvalget skal blandt andet se på mulighederne for at registrere personer med restaurationsforbud i et særskilt register, som kan stilles til rådighed for blandt andet barer, diskoteker og dørmænd. 

Udvalgets arbejde skal være afsluttet ved årsskiftet. Det forventes, at første møde afholdes i september måned.