Udtalelse om finanslovsforhandlingerne

Udtalelse fra justitsminister Lene Espsersen i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger.

Justitsminister Lene Espersen siger om de igangværende finanslovsforhandlinger:

”Jeg har noteret mig de udtalelser, der er kommet fra henholdsvis Politiforbundets formand og formanden for Dommerforeningen vedrørende den obligatoriske opsparing i 2008. Jeg vil gerne slå fast, at med den halvering af opsparingskravet, som vi lægger op til, og frigivelsen af midlerne igen den 1. januar 2009, kan politiet varetage sine opgaver på fuldt betryggende vis.

Rigspolitichefen er enig, og har så sent som i dag bekræftet over for mig, at politiet vil være i stand til at opfylde det reducerede opsparingskrav, uden at det går ud over det planlagte optag på Politiskolen. Der vil med andre ord blive optaget de godt 400 politiskoleelever i 2008, der hele tiden har været planen. Hvad domstolene angår, så er det min klare forventning, at Domstolsstyrelsen i lighed med andre statsinstitutioner vil være i stand til at udskyde udgifter, så opsparingskravet opfyldes i 2008.”