Til kamp mod højresvingsulykker

En stigning i antallet af højresvingsulykker får Transportministeriet og Justitsministeriet til at sætte fokus på ulykker mellem lastbiler og cyklister. Det sker på den europæiske trafiksikkerhedsdag, mandag den 13. oktober.

I seks byer over hele landet kan cyklister blive klogere på, hvordan man undgår højresvingsulykker. Alle interesserede, store som små, har mulighed for at kravle op i førerhuset på en lastbil og fornemme, hvor det er farligt for cyklister at opholde sig, og hvor nemt man kan blive overset.

Samtidig markerer røde ringe på asfalten ud for lastbilens forhjul de steder, som er blinde vinkler for chaufførerne, hvis spejlene ikke er indstillet korrekt.

Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet, siger om aktiviteterne:

”Vi vil gerne vise cyklister, hvor de skal passe på, og hvor vigtigt det er, at de selv orienterer sig i forhold til højresvingende lastbiler. Vi håber, at dagen kan skabe forståelse for, at både chauffører og cyklister kan være med til at forebygge højresvingsulykker.”

Politiet gennemfører samtidig spejlkontroller af lastbiler. En korrekt spejlindstilling er afgørende for at forebygge højresvingsulykker. Politiet vil derfor også vejlede chaufførerne i den korrekte indstilling og brug af spejle.

Politimester Michael Højer, Rigspolitiet, siger om kontrollen:

”Det er vigtigt, at lastbilernes spejle er indstillet korrekt. Selv små fejl ved indstillingerne kan have alvorlige konsekvenser. Derfor er det nødvendigt, at vi fortsætter både den løbende kontrol og dialogen med chaufførerne på området. Jeg er glad for, at Dansk Transport og Logistik og 3F deltager i aktiviteterne – deres engagement er et afgørende element i at forebygge ulykkerne.”

Lastbilerne kan ses i:

- Århus på Clemenstorv (kl. 12-15)

- Odense ved Rosengårdscenteret, gul indgang (kl. 12-15)

- Herning på Torvet (kl. 12-15)

- Aalborg ved Aalborg storcenter (kl. 12-15)

- Frederiksberg ved Rådhuspladsen (kl. 12-15)

- Holme-Olstrup ved Bonbonland (kl. 9.30-12)

For yderligere information se www.sikkertrafik.dk  eller ring til:

Sekretariatschef Lars Klit Reiff, Vejdirektoratet, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, tlf. 5050500

Politiinspektør Helge Holbek, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, tlf. 45153002

Dokumentationschef Jesper Sølund, Rådet for Større Færdselssikkerhed, tlf. 39163954

Vicedirektør Morten Lindbo, Dansk Transport og Logistik, tlf. 72255353