Skærpelse af straffen for tvangsægteskaber

Justitsminister Lene Espersen foreslår, at straffen for tvangsægteskaber skærpes, og har i netop sendt et lovudkast om ændring af straffeloven i høring.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Det er helt uacceptabelt, at nogen tvinges til at gifte sig mod deres deres vilje, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe, at sådanne ægteskaber indgås.

Regeringen har taget en række initiativer på området, og bl.a. har Rigspolitiet tidligere i år fremlagt en samlet strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser, herunder tvangsægteskaber.

Det er allerede i dag strafbart ved ulovlig tvang at tvinge nogen til at indgå ægteskab. Jeg mener, at vi skal sende et klart signal om, at tvangsægteskaber ikke hører hjemme i et demokratisk samfund, og derfor lægger jeg nu op til at skærpe straffen for tvangsægteskaber. Jeg har netop sendt et lovudkast i høring, og jeg forventer at fremsætte lovforslag senere i denne folketingssamling.”

 

Til baggrund

Det er allerede i dag strafbart ved ulovlig tvang at tvinge nogen til at indgå ægteskab. Straffelovens § 260 kan således bl.a. anvendes i tilfælde, hvor nogen f.eks. med trusler om vold eller trusler på livet tvinges til at indgå ægteskab.

Justitsministeriet har i dag sendt et lovudkast i høring, som har til formål at skærpe straffen for ulovlig tvang efter straffelovens § 260 i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Det foreslås at indføre en forhøjet strafferamme på 4 års fængsel for sådanne tilfælde af ulovlig tvang, dvs. det dobbelte af normalstrafferammen på 2 års fængsel for ulovlig tvang. Der lægges op til en væsentlig skærpelse af den konkret udmålte straf i sager, hvor nogen tvinges til at indgå ægteskab. Forslaget gælder tilsvarende for registreret partnerskab.

Spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent Morten Langager på telefon 20 27 87 71 eller kontorchef Jens Røn på telefon 72 26 87 70.