Samlet strategi mod sexmisbrug af børn på vej

Justitsminister Brian Mikkelsen vil udarbejde en samlet strategi til bekæmpelse af sexmisbrug af børn. Initiativet er taget i forbindelse med den verdenskongres mod seksuel udnyttelse af børn, som Brian Mikkelsen netop har deltaget i.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Regeringen prioriterer indsatsen mod seksuelt misbrug af børn meget højt, og det er et område, hvor vi løbende har taget mange nye og vigtige initiativer.

Jeg har netop deltaget i den 3. verdenskongres mod seksuel udnyttelse af børn, hvor jeg havde lejlighed til at orientere om de gode erfaringer i Danmark.

I forbindelse med verdenskongressen har jeg besluttet, at der inden for Justitsministeriets område udarbejdes en samlet strategi til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Strategien skal bl.a. samle op på de gode nuværende initiativer på området og danne grundlag for nye tiltag.

Alle relevante aktører vil naturligvis blive inddraget i arbejdet med den nye samlede strategi.”

Yderligere information:

Pia Brügger, kommunikationsmedarbejder, telefon: 25501030