Regeringen strammer kursen over for unge uromagere

Velfærdsministeren og justitsministeren er på vegne af regeringen på vej med initiativer, der skærper kursen over for unge, der har en negativ adfærd – og over for deres forældre. Samtidig vil regeringen styrke trygheden i nattelivet.

Utilpassede unge, der laver ballade, skal nu i endnu højere grad mærke en konsekvens af handlingerne. Det er hovedlinjen i det regeringsudspil, som justitsminister Lene Espersen og velfærdsminister Karen Jespersen lægger frem.

Med det nye udspil skærper regeringen forældrenes ansvar og styrker trygheden i nattelivet.

”Vi ønsker et opgør med den laden-stå-til pædagogik, som har været fremherskende i mange år. De unge, der ikke vil rette ind – og deres forældre – skal mærke, at det har en konsekvens, når man bryder reglerne,” siger Karen Jespersen.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Med dette initiativ øger vi indsatsen for, at man skal kunne færdes trygt i nattelivet. Samtidig vil vi også stramme forældres pligt til at yde erstatning, hvis deres børn og unge begår hærværk og lignende.”

 

Hovedpunkterne i initiativet er:

  • Ungepålæg. Kommunalbestyrelsen skal give den unge et pålæg – eksempelvis at rydde op efter hærværk.
  • Erstatningsansvar. Justitsministeren fremsætter lovforslag om, at forældre i højere grad end nu skal kunne pålægges erstatning for deres børns skader.
  • Øget anvendelse af forældrepålæg. Kommunalbestyrelserne skal i fremtiden pålægge forældre pligt til at handle, hvis de kan, men ikke vil rette op på deres børns uacceptable adfærd.
  • Øget anvendelse af forældreprogrammer. Der afsættes flere midler til, at kommunerne kan benytte forældreprogrammer.
  • Videoovervågning på udsatte steder.
  • Tryghed på barer og diskoteker. Inden årets udgang kommer et udvalg med forslag til yderligere initiativer for at skabe tryghed i nattelivet.
  • Kommission mod ungdomskriminalitet. Kommissionen skal komme med yderligere initiativer til forebyggelse af denne form for kriminalitet og ventes færdig i 1. halvår af 2009.

Læs hele initiativet her

 

Yderligere oplysninger:

Morten Langager, kommunikationschef, Justitsministeriet, telefon: 2027 8774

Jesper Høvsgaard Termansen, presseansvarlig, Velfærdsministeriet, telefon: 3392 4749