Ny flerårsaftale styrker kriminalforsorgen

Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance om kriminalforsorgens økonomi for perioden 2008-2011.

Aftalen, der giver flere penge til kriminalforsorgen, indeholder bl.a.:

 

  • En styrkelse af arbejdsmiljøet
  • En stor uddannelsesreform for fængselsfunktionærer
  • Styrket lederuddannelse og HR-opfølgning
  • Bedre muligheder for at indsatte kan tage uddannelse under afsoning
  • Bedre sikkerhed for de ansatte og flere sikrede pladser
  • Bekæmpelse af ekstremisme i fængslerne
  • Renovering af en række fængsler
  • Oprettelse af en ny dokumentations- og evalueringsenhed
     

I alt tilføres kriminalforsorgen 1.271,6 mio. kr. i aftaleperioden, heraf 206,6 mio. kr. til nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. Der investeres i aftaleperioden 200 mio. kr. i bygningsforbedringer og ny teknologi mv.

 

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har lavet en politisk aftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance for dette vigtige område. Aftalen rummer en lang række initiativer, der er til gavn for både ansatte og indsatte i kriminalforsorgen og dermed også for samfundet. Det har været vigtigt for regeringen at sikre, at de ansatte, der dagligt udfører et stort arbejde på et vanskeligt område, sikres et godt arbejdsmiljø og får en god og grundig uddannelse. Med aftalen bliver det muligt at gennemføre en markant styrkelse af fængselsfunktionærernes uddannelse, så de ansatte bliver bedre rustet til at løfte de mange krævende opgaver, der er forbundet med arbejdet i fængslerne. Desuden sikrer vi med aftalen, at lederuddannelsen i kriminalforsorgen styrkes, og at der sættes ind med øget brug af supervision og bedre opfølgning på HR-området til gavn for arbejdsmiljøet.

Sikkerheden for de ansatte står også meget højt på den politiske dagsorden. For at øge personalets sikkerhed investerer vi med aftalen i et helt nyt efterretningssystem, som skal forbedre risikovurderingen af de indsatte. Der investeres også i nyt alarmudstyr, som skal sikre personalet i tilfælde af overfald og optøjer, og der etableres 12 nye særligt sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel. Vi har også fundet det nødvendigt at øge kontrollen med religiøse forkyndere i fængslerne, så det sikres, at trosdyrkelse ikke benyttes som et skalkeskjul for ekstremisme.

Aftalen forbedrer også de indsattes muligheder for at tage en uddannelse under afsoningen, og den styrker opfølgningen på de mange behandlingstilbud i kriminalforsorgen. For regeringen er det vigtigt, at retspolitikken går på to ligeværdige ben; en konsekvent og hård kurs overfor kriminelle og en forebyggende og resocialiserende indsats, der skal give de dømte en bedre chance for at vende tilbage til en tilværelse uden kriminalitet. Her spiller uddannelse og misbrugsbehandling en meget betydningsfuld rolle. Jeg er derfor meget glad for, at vi er blevet enige om, at der også skal afsættes penge til at modernisere kriminalforsorgens undervisning med et sikret PC-netværk, og at vi nu kan oprette en central dokumentations- og evalueringsenhed på behandlingsområdet, så vi får mere viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Sidst, men ikke mindst, sætter vi 96 mio. kr. ekstra af til renovering og forbedring af kriminalforsorgens bygninger i aftaleperioden.”

Læs aftaleteksten for ”Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008-2011” (pdf)