Mindre risiko for kriminalitet

Danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet i form af tyveri, hærværk eller vold er faldet markant inden for de seneste år.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Det er meget tilfredsstillende, at danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet fortsat falder støt. Det er også værd at notere sig, at stigningen i voldsanmeldelser ifølge undersøgelsen ikke skyldes en øget risiko for vold, men først og fremmest at borgerne i højere grad anmelder vold til politiet. Derimod skal vi naturligvis være meget opmærksomme på stigningen i de voldssager, der involverer våben eller andre redskaber. Regeringen har indført visitationszoner, skærpet våbenloven og øget politiindsatsen. Vi vil fortsat følge udviklingen på området meget nøje.”

 

Baggrund

Danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet i form af tyveri, hærværk eller vold er faldet markant inden for de seneste år.

Det viser en netop offentliggjort rapport af Flemming Balvig, Københavns Universitet, og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed. Rapporten er baseret på en offerundersøgelse, der er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Rigspolitichefen.

Af rapporten fremgår det, at der i 2007 var 17 procent af befolkningen, som var udsat for tyveri, vold eller hærværk. I 2006 var tallet 19 procent og i 2005 20 procent, mens det i alle andre offerundersøgelser siden 1987 har ligget på ca. 25 procent.

Risikoen for at blive udsat for vold har været nogenlunde uforandret i alle årene, idet omkring 2-3 procent af befolkningen hvert år angiver at have været udsat for vold.

 

Anmeldelsestilbøjeligheden er vokset

Den registrerede vold er vokset med mere end 50 procent siden begyndelsen af 1990’erne. I modsætning hertil viser offerundersøgelserne dog som nævnt en uændret risiko for at blive udsat for vold.

Dette misforhold kan langt hen ad vejen forklares med, at tilbøjeligheden til at anmelde voldsforbrydelser til politiet er vokset betydeligt – fra 35 procent i 1995 til 46 procent i 2007.

 

Våben eller redskab forekommer oftere

I forhold til situationen i 1995/96 sker det i dag hyppigere, at en voldsepisode involverer våben eller redskab. I 1995/96 var det i 12 procent af voldsepisoderne, mens det i 2005/07 var i 20 procent af tilfældene.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at de fysiske skader, som følge af volden, samtidig er blevet hyppigere. Her viser rapporten nemlig, at det både midt i 1990erne og de seneste år har været godt halvdelen af voldsofrene, som har fået synlige skader eller mærker som følge af den vold, de har været udsat for.
 

Mindre værtshusvold og mere arbejdsrelateret vold

Af rapporten kan man endvidere læse, at der er sket forandringer i voldens gerningssted. Således er det i dag sammenlignet med midten af 1990erne en mindre andel af vold, der foregår på værtshuse og lignende steder, mens der til gengæld er en større andel af volden, der er sket under udførelse af et arbejde. Der er altså i dag større risiko for at blive udsat for vold på arbejdspladsen end i værtshusmiljøet.

Yderligere oplysninger:

Flemming Balvig, professor ved Københavns Universitet, telefon 3532 3325

Britta Kyvsgaard, forskningschef i Justitsministeriet, telefon 7226 8440

Merete Djurhuus, konsulent i Det Kriminalpræventive Råd, telefon 4515 3661