Livsstil spiller stor rolle for ungdomskriminalitet

Risikoen for at unge begår vold eller gaderøveri er i høj grad betinget af, hvilken livsstil de fører.

Hænger de unge ud med kriminelle kammerater i centre eller på gader og stræder, og er de samtidig påvirket af alkohol eller narkotika, er der således en risiko for, at de kommer til at figurere i statistikken over vold, gaderøveri eller anden kriminalitet. Det selv om at de i øvrigt klarer sig godt i skolen, har en tryg opvækst og et solidt bagland.

Det viser en foreløbig rapport til regeringens ungdomskommission fra Justitsministeriets Forskningsenhed.

Af rapporten fremgår det, at det ikke kun er personlige og sociale problemer, der har betydning for kriminalitet, men at også de unges måde at bruge deres fritid på, valget af kammerater og brugen af alkohol og andre rusmidler har det.

Rapporten konkluderer desuden, at den såkaldte livsstilsbetingede kriminalitet risikerer at blive optrappet over de næste år, hvis der ikke sættes ind. De danske unge har nemlig i stigende grad en ’gadeorienteret livsstil’.

For at forebygge kriminalitet blandt de unge anbefaler rapporten derfor at styrke tiltag, der øger tilstedeværelsen af voksne på de steder, hvor de unge i dag mødes uden voksenkontrol.

Af egnede – og allerede kendte - tiltag peger rapporten på gademedarbejdere, Natteravnene og tilsvarende initiativer. Disse grupper kan nemlig være med til at dæmpe gemytterne og de aggressioner, der kan opstå blandt påvirkede unge uden opsyn.

Du kan finde Justitsministeriets Forskningsenheds foreløbige udredning for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet her

Fakta om ungdomskriminalitet:

  • Antallet af lovovertrædelser, som unge registreres for, er mindsket betydeligt gennem en længere periode.
  • I 1985, hvor antallet af lovovertrædelser per 1000 var på sit højeste, og frem til 2006 skete der således et fald på 45 procent.
  • Samtidig er der dog – særligt i de seneste ti år – sket en vækst i antallet af voldsforbrydelser og røverier. Forskellen kan antagelig langt hen ad vejen forklares med en stigende anmeldelsestilbøjelighed.
  • Overordnet set må udviklingen i ungdomskriminalitet dog betragtes som positiv, idet kriminaliteten blandt unge er mindsket gennem de sidste 20-30 år.

Yderligere oplysninger:

Forskningschef Britta Kyvsgaard, telefon: 7226 8440

Kommunikationschef Morten Langager, telefon: 2027 8771