Lene Espersen: Undersøgelse allerede i gang

Den uafhængige PET-kommission er allerede i gang med at undersøge PET’s og Justitsministeriets håndtering af sagen om Lyngby-røveriet i 1983. Det har formanden for kommissionen i dag oplyst over for Justitsministeriet.

Justitsminister Lene Espersen:

”I Peter Øvig Knudsens seneste bog om Blekingegadebanden bliver der rejst kritik af PET’s samarbejde med Lyngby Politi. Der rejses samtidig spørgsmål om Justitsministeriets håndtering af sagen om en eventuel udlevering fra Frankrig af to palæstinensere i forlængelse af Lyngby-røveriet i 1983.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at de nævnte spørgsmål allerede er genstand for en uafhængig undersøgelse. Formanden for PET-kommissionen har således i dag oplyst over for Justitsministeriet, at disse spørgsmål indgår i kommissionens undersøgelse. PET-kommissionen forventes at afslutte sit arbejde i løbet af i år.”