Lene Espersen starter debat om det retlige forbehold

Justitsminister Lene Espersen deltog fredag den 23. maj på den årlige danske Europa-konference, der blev afholdt i Dansk Design Center. Også Frankrigs premierminister Francois Fillon var blandt talerne.

På konferencen benyttede justitsministeren lejligheden til at fremhæve de mange succeser med det politimæssige og strafferetlige samarbejde i EU. 

”Det er min opfattelse, at vi i EU gennem årene er blevet enige om en række væsentlige initiativer, der samlet set har rustet Danmark og andre lande bedre i kampen mod terror og andre alvorlige forbrydelser,” sagde Lene Espersen og pegede på Europol, bekæmpelsen af menneskehandel, bekæmpelsen af misbrug af børn og børnepornografi samt den europæiske arrestordre som gode eksempler herpå."

Lene Espersen benyttede ligeledes lejligheden til at understrege, at det ville have negative konsekvenser, hvis Danmark i fremtiden står uden for samarbejdet på det retlige område. Tiden er løbet fra det retlige forbehold, pointerede ministeren:

”Jeg ser en stor styrke i et fortsat samarbejde inden for rammerne af EU omkring navnlig politimæssige og strafferetlige forhold. Og jeg ønsker, at Danmark skal blive ved med at deltage aktivt med at finde svarene på nogle af de meget væsentlige spørgsmål, som vores samfund står over for i disse år,” sagde Lene Espersen. 

”Der er jo ingen tvivl om, hvad der er regeringen politik, når det drejer sig om Danmarks EU-forbehold. Regeringen mener, at tiden er løbet fra forbeholdene fra 1993, og vi ønsker derfor, at vælgerne ved folkeafstemning får lejlighed til at tage stilling til forbeholdene,” sagde hun.

Læs hele ministerens tale (pdf)