Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene på Anstalten ved Herstedvester

Justitsminister Lene Espersens udtalelse i forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene på Anstalten ved Herstedvester.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at der gennem længere tid har været alvorlige samarbejdsproblemer på Anstalten ved Herstedvester. Selv om det er på en trist baggrund, er jeg derfor tilfreds med, at Kammeradvokatens rapport og anbefalinger nu foreligger.

Rapporten bekræfter desværre til fulde, at samarbejdsproblemerne på Anstalten ved Herstedvester har været alvorlige. Den konkrete anbefaling om at indgive politianmeldelse mod en ansat for vold mod en indsat, og at tage disciplinære og samarbejdsrelaterede skridt overfor 6 andre, er i sig selv en særdeles alvorlig sag. Det fremhæves også i rapporten, at der ikke hermed er gjort endeligt op med problemerne på Anstalten, og at det bl.a. i lyset af de oplysninger, som måtte fremkomme under de sager, der nu rejses, kan blive aktuelt at indlede flere sager i den kommende tid.

Vi følger naturligvis kammeradvokatens anbefalinger, og vi vil gå så langt, som det retlige grundlag tillader, for at sætte ind over for det meget lille mindretal, som modarbejder det, som kriminalforsorgen i øvrigt står for – og som med rette har givet den danske kriminalforsorg et renommé som en af de bedste fængselsorganisationer i verden.

Der må ikke herske nogen tvivl om, at vi vil de her problemer til livs, og at vi forventer, at alle gode kræfter i kriminalforsorgen medvirker aktivt hertil.

Jeg har navnlig en klar forventning om, at Dansk Fængselsforbund vil gøre alt, hvad der er muligt, for at bistå ledelsen med at genoprette et godt arbejdsmiljø på Anstalten ved Herstedvester. Det skal ikke blot ske i ord, men også i handling. Ellers svigter Forbundet efter min mening sin opgave.

Alle parter har en pligt til at arbejde for gode og nære relationer mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer. Det er en helt afgørende forudsætning for en velfungerende, moderne arbejdsplads – og det er heldigvis også situationen for langt hovedparten af kriminalforsorgens virksomhed.

Hvis alle parter går ind i processen med den indstilling, er jeg ikke i tvivl om, at det på sigt også nok skal lykkes at få skabt et godt og konstruktivt arbejdsmiljø for alle ansatte i Anstalten ved Herstedvester.”