Flere får ungdomssanktion i stedet for fængsel

Siden muligheden for at idømme unge lovovertrædere en ungdomssanktion blev indført pr. 1. juli 2001, er sanktionen anvendt i stigende grad.

I 2002 var der således 59 unge, der blev idømt en ungdomssanktion. Frem til 2006 voksede det tal til 118. I 2007 faldt tallet dog en smule igen. Her blev 107 unge idømt en ungdomssanktion. I forhold til 2002 er der altså sket en vækst på 81 pct., mens antallet af unge, der i stedet er idømt en fængselsstraf, i samme periode er vokset med 35 pct.

Det er især unge, der begår røveri, der hyppigt idømmes en ungdomssanktion. Mere end 60 procent. af ungdomssanktionerne i 2007 er idømt på grund af røveri. De fleste af de unge dømte har begået kriminaliteten sammen med andre unge, og mange af de medskyldige er ligeledes idømt en ungdomssanktion.

Af de dømte er det desuden særligt de 15-årige, der begår forholdsvis alvorlig kriminalitet, som idømmes en ungdomssanktion. Denne tendens er blevet mere markant med tiden. I 2007 var det således mere end halvdelen af dem, der idømtes en ungdomssanktion, der kun var 15 år på gerningstidspunktet, mens det i 2002 var godt en tredjedel.

Med hensyn til etnisk herkomst er der også sket en markant udvikling fra 2001 til 2007. Den overrepræsentation, der tidligere har været blandt unge af fremmed etnisk herkomst, blandt de sanktionerede, er således aftaget en del.

I 2002 var 58 procent af de unge, der blev idømt en ungdomssanktion, af fremmed etnisk herkomst. I 2007 var tal faldet til 34 procent. Også blandt de unge, der i stedet er idømt en fængselsstraf, er der sket et fald i andelen af etniske minoriteter, men udviklingen er her mere ujævn og svagere med en mindskning på 10 pct. fra 2002 til 2007.

Disse ændringer er sket samtidig med, at antallet af 15-17-årige indvandrere og efterkommere i befolkningen er vokset med godt 25 pct., mod en vækst på 15 pct. af unge med dansk afstamning. Mindskningen i andelen af sanktionerede unge med fremmed etnisk herkomst svarer til den tendens, som også tal fra Danmarks Statistik viser, nemlig at kriminalitetsfrekvensen blandt de unge af fremmed herkomst er mindsket gennem årene.

Læs hele redegørelsen her

Fakta:

Ungdomssanktionen er et alternativ til ubetinget fængselsstraf for unge under 18 år, som begår alvorlig kriminalitet. Det er en dom til en toårig struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling i tre faser under tilsyn af de kommunale myndigheder. Fase 1 afvikles i en sikret institution for unge og varer typisk to måneder. I fase 2 er den unge anbragt i en almindelig døgninstitution eller på et godkendt opholdssted, mens den unge under sidste del af sanktionen – fase 3 – opholder sig på sin egen bopæl under opsyn af de sociale myndigheder. Denne fase varer minimum et halvt år.

Læs mere om ungdomssanktion her

For yderligere information:

Britta Kyvsgaard, forskningschef, telefon: 7226 844