Erstatning for børn og unges hærværk og brandstiftelse

Justitsminister Lene Espsersens udtalelse i forbindelse med uroligheder rundt om i landet, hvor børn har deltaget i hærværk og brandstiftelse.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Jeg tager på det skarpeste afstand fra de uroligheder, som vi har set rundt om i landet i den seneste tid, hvor børn både under og over den kriminelle lavalder har deltaget i hærværk og brandstiftelse.

De unge over 15 år, som har deltaget i de kriminelle handlinger, skal naturligvis have den straf, de fortjener. Men det er også helt centralt at holde fast i forældrenes ansvar for at hindre deres mindreårige børn i at begå kriminalitet, og i, at der altså er en økonomisk regning, som skal betales, når man forvolder skader på andres ting.

Jeg har nu bedt Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet om at vurdere de lovgivningsmæssige og kriminalpræventive aspekter ved eventuelt at udvide forældres juridiske ansvar for deres børns kriminelle handlinger.

Jeg har samtidig bedt Retsplejerådet om at vurdere mulighederne for at gøre reglerne om den såkaldte adhæsionsproces mere fleksible, sådan at personer, der f.eks. har fået ødelagt deres ting af hærværksmænd, får lettere adgang til at få behandlet deres erstatningskrav i forbindelse med straffesagen mod skadevolderen.”

 

Til baggrund

Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet skal ifølge kommissoriet foretage en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og på grundlag heraf komme med indstilling om, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som muligt.

Retsplejeloven indeholder i kapitel 89 regler om den forurettedes muligheder for at få behandlet sit erstatningskrav i tilknytning til straffesagen mod gerningsmanden. Justitsministeren har anmodet Retsplejerådet om som sin næste opgave at vurdere spørgsmålet om at gøre reglerne om den såkaldte adhæsionsproces mere fleksible, så de skadelidte får lettere adgang til at forfølge bl.a. erstatningskrav i forbindelse med en straffesag mod skadevolderen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, kommunikationskonsulent Morten Langager, tlf. 72 26 84 08, eller kontorchef Jens Røn, tlf. 72 26 87 70.