Digital lovgivning efter 137 år på papir

Efter 137 års trykte udgivelser løfter justitsminister Lene Espersen i dag sløret for den nye digitale version af Lovtidende, der giver alle danskere adgang til information om ny lovgivning. Danmark er det kun andet land i Europa, der tager dette skridt. NNIT står bag teknikken.

I 1871 gik det første nummer af Lovtidende i trykken, og nu, 137 år senere, er det slut. Fra i dag bliver Lovtidende i stedet distribueret via internettet på netstedet lovtidende.dk.

Lovtidende er den publikation, hvor alle nye danske love trykkes og derved kundgøres, som det kræves i Grundloven. De trykte udgaver er hidtil altovervejende blevet sendt til og læst af jurister. Ved at gøre Lovtidende digital vil alle danskere fremover nemt kunne holde sig orienteret om nye love og bekendtgørelser, der er omfattet af lovtidendelovens kundgørelsesordning.

”Det nye system bliver hurtigere, nemmere og bedre til at kundgøre de love, som Folketinget vedtager, og de bekendtgørelser, ministre udsteder med hjemmel heri. Samtidig er det et vigtigt demokratisk skridt, at det nu bliver nemmere for almindelige danskere at følge med i ændringer i love og regler på lovtidende.dk. Det er helt i tråd med de muligheder, som borgerne har for i øvrigt at følge lovgivningsprocessen på folketinget.dk og retsinformation.dk”, siger justitsminister Lene Espersen.

 

Beskyttelse af lovens bogstav

Lovens bogstav skal være tilgængeligt, men samtidig også beskyttet. Netop af samme grund har udviklingen af lovtidende.dk været præget af mange overvejelser og krav om sikkerhed. Hos Civilstyrelsen, der hører under Justitsministeriet og forestår udgivelsen af Lovtidende, glæder direktør Nina Koch sig over de nye tider.

”Fra at bestille hæfter, vente på tryk og sende ud med posten får vi nu en meget mere effektiv arbejdsgang. Samtidig kan vi sløjfe abonnementet og gøre love og bekendtgørelser gratis tilgængelige for alle. Det vanskelige i projektet har ikke mindst været de store krav til sikkerheden og behovet for at gøre et meget komplekst produktionssystem let tilgængeligt for brugere i Folketinget og ministerierne”, siger Nina Koch.

Den hurtigere mulighed for offentliggørelse af lovgivningen, som digitaliseringen giver, kan også få betydning i særtilfælde, hvor der ikke er tid til at vente på tryk, inden en lov træder i kraft. Dette kan f.eks. være, hvis Folketinget vedtager, at et mæglingsforslag skal gøres til lov for at undgå strejke på et samfundskritisk område.

Med digitaliseringen af området lægger Danmark sig i det europæiske førerfelt. Kun Østrig har gennemført en lignende digitalisering.

 

Udviklet fra bunden

lovtidende.dk er udviklet fra grunden af NNIT med Microsoft-teknologier. Løsningen består af den databasebaserede applikation, Lex Dania klient, der styrer arbejdsprocesserne fra koncipering til færdig dokument og opbygger alle relationer mellem forskrifterne, en stor kundgørelsesmotor bestående af et omfattende workflow-system samt præsentationslag på internettet. Arbejdet begyndte i november 2006 og er nu færdigt til aftalt tid og pris. NNIT står endvidere for fortsat drift, vedligeholdelse og videreudvikling af lovtidende.dk.

”Vi er glade for at medvirke til den digitaliseringsproces, som det offentlige er inde i. Det har været en kompliceret opgave med store sikkerhedskrav, men vores erfaring med lignende komplekse processer fra blandt andet farmaindustrien har i stor grad hjulpet os,” siger Per Kogut, adm. direktør, NNIT.

Civilstyrelsens bevilling reguleres ikke i forbindelse med projektet, så det nye system skal give mere for de samme penge både for borgerne og for samfundet som helhed.

Yderligere oplysninger:

Nina Koch, direktør, Civilstyrelsen, 40 64 69 99, [email protected]

Per Kogut, adm. direktør, NNIT, 30 75 35 00, [email protected]