Bandeindsatsen giver resultater

Den intensive indsats mod de kriminelle bander, som politiet efter aftale med justitsministeren har iværksat, giver resultater.

 Indtil videre er der således i København, Århus og Odense:

  • Varetægtsfængslet over 30 personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet
  • Rejst over 100 sigtelser for overtrædelse af våbenloven
  • Beslaglagt mere end 200 ulovlige skydevåben
  • Alene i København gennemført 30-40 ransagninger i bande- og rockermiljøet
  • Foretaget over 3.000 visitationer
  • Etableret visitationszoner med henblik på omfattende visitationer af personer og biler

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Politiet har lagt et massivt pres på bandemiljøet. Bandemedlemmerne stresses i øjeblikket på alle fronter, og der efterforskes målrettet mod ledende personer i miljøet. Indsatsen giver håndgribelige resultater i form af beslaglæggelser, sigtelser og varetægtsfængslinger. Vi vil ikke acceptere bandeopgør i Danmark, og vores kamp mod banderne skal være hård og konsekvent. De kriminelle skal mærke konsekvenserne af deres handlinger, og borgerne skal ikke være utrygge ved at færdes på gader og stræder. Vi vil derfor fortsætte indsatsen, så længe det er nødvendigt.”

Justitsministeren har i dag på et samråd i Folketingets Retsudvalg redegjort nærmere for de foreløbige resultater af politiindsatsen.

Læs ministerens samrådstale

Yderligere oplysninger:

Martin Østergaard-Nielsen
Pressechef
Telefon: 2469 6435