7, 2 millioner kroner til opsøgende retshjælp

Gadejuristen, Kofoeds Skole og Retshjælpen i Roskilde tildeles knap 7,2 millioner kroner fra satspuljen til projekter om opsøgende retshjælp på gadeplan.

De tre projekter er alle rettet mod grupper af udsatte borgere, som trods klare behov ikke opsøger og drager nytte af de generelle tilbud om retshjælp.

Både Gadejuristen og Kofoeds Skole er hjemmehørende i København.

Organisationen Gadejuristen tildeles 3.441.000 kroner over en treårig periode. Organisationen blev stiftet i 1999. Gadejuristen er en privat organisation, som har sit primære fokus rettet mod hårdt belastede stofbrugere.

Kofoeds Skole tildeles 2.066.160 kroner over en fireårig periode. Skolen hjælper arbejdsledige og socialt udsatte mennesker. Kofoeds Skole har eksisteret siden 1928, hvor kordegn Hans Christian Kofoed grundlagde Kofoeds Skole i København.

Retshjælpen i Roskilde tildeles 1.726.080 kroner over en fireårig periode. Midlerne vil hjælpen bruge til at opsøge og hjælpe udsatte borgere, hvor de befinder sig – herunder sindslidende indlagt på Sct. Hans Hospital, unge indlagt på døgninstitutioner, kvinder på krisecentre samt gadeprostituerede. 

Der er i alt afsat 9 millioner kroner fra satspuljen til opsøgende retshjælp på gadeplan. De resterende 1,8 million kroner vil blive fordelt ved en ny udbudsrunde.