Pressemeddelelser 2008

  • Anvendelsen af isolationsfængsling falder

    Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget Rigsadvokatens redegørelse om anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2007. Redegørelsen viser et meget betydeligt fald i antallet af isolationsfængslinger i 2007 i forhold til 2006.
  • Tvivl om politianalyse skal afklares

    På baggrund af den seneste offentlige debat vil Justitsministeriet nu anmode Rigspolitiet om på grundlag af indberetninger fra politikredsene at afgive en udtalelse om, i hvilket omfang kredsene har kendskab til sager i den pågældende periode, som ikke er omtalt i analysen, men som kan have...
  • Dansk dommer ved EF-Domstolen

    Regeringen har i går besluttet at indstille, at Lars Bay Larsen, dommer ved EF-Domstolen, genudnævnes til denne stilling med virkning fra 9. oktober 2009.

Pages