Ny forskning om spirituskørsel

Den karakteristiske spiritusbilist er en mand, der er enlig og typisk har folkeskolens grunduddannelse eller en håndværksmæssig uddannelse. Det er hovedkonklusionen i en rapport om karakteristik af spiritusbilisten, som justitsminister Lene Espersen har modtaget fra Danmarks TransportForskning.

Spirituskørsel er et højt prioriteret indsatsområde for politiets kontrolaktiviteter på færdselsområdet, ligesom området indtager en central placering i relation til de kampagner, som Rådet for Større Færdselssikkerhed gennemfører, og rapporten er derfor udarbejdet med henblik på at skabe grundlag for en højere grad af målretning af politiets kontrolaktiviteter og oplysningskampagner vedrørende spirituskørsel.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

"Spirituskørsel er et meget alvorligt problem for færdselssikkerheden. Jeg er derfor meget glad for, at vi med Danmarks TransportForsknings rapport har fået en god og grundig viden, som politiet kan bruge i forbindelse med planlægning og udførelse af kontroller, og som gør det muligt at målrette kampagner mod spirituskørsel endnu bedre."

 

Baggrund

I 1997 udgav Danmarks Statistik publikationen "Spritbilister 1979-1994", der for første gang gav en grundig redegørelse for spiritusbilismen i Danmark. Promillegrænsen er imidlertid siden blevet sænket, ligesom sanktionerne er blevet skærpet. Endvidere kræver generhvervelse af førerretten efter en dom for spirituskørsel i dag, at den pågældende gennemfører et kursus i alkohol og trafik.

For yderligere at målrette politiets kontroller af alkoholpåvirkede bilister i trafikken og de kampagner, som Rådet for Større Færdselssikkerhed gennemfører, anmodede justitsminister Lene Espersen i starten af 2006 Danmarks TransportForskning om at gennemføre et forskningsprojekt om spiritusbilisme i Danmark.

Danmarks TransportForskning har i rapporten om karakteristik af spiritusbilisten klarlagt, hvad der karakteriserer den typiske spiritusbilist i dag og på baggrund af tal fra 1968 til 2004 afdækket udviklingen i den karakteristiske spiritusbilist til brug for et kvalificeret bud på, i hvilken retning udviklingen kan forventes at gå. Endelig har Danmarks TransportForskning beskrevet en mulig fremtidig indsats mod spirituskørsel for forskellige målgrupper af spiritusbilister.

Rapporten kan findes på DTU's Institut for Transports hjemmeside.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Justitsministeriet, kontorchef Michael Højer, tlf.nr. 72 26 85 80